Nasz BLOG!

PROJEKTY NAUKOWE FUNDACJI EGO POWER

2
3

Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórkl mezenchymalne

Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórkl mezenchymalne Impact Capacitive – Resistive Electric Transfer 448 khz of Human Mesenchymal Stem Cells Beata Mazurek Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. B. Czecha, Kraków Streszczenie Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. Mesenchymal Stem Cells – MSCs) przejawiają zdolność różnicowania się w więcej niż jeden typ wyspecjalizowanych […]

FMS™ (Functional Movement Screen)

FMS to system służący do identyfikacji asymetrii i ograniczeń w naszym układzie ruchu na podstawie oceny siedmiu fundamentalnych wzorców ruchowych. Zaburzenie tych podstawowych wzorców wpływa niekorzystnie na ekonomię ruchu,  podwyższa ryzyko odniesienia urazu lub przeciążenia, zmienia odczucia proprioceptywne. FMS™ szybko identyfikuje asymetrie i nieprawidłowości, na których należy w pierwszej kolejności skupić działania korygujące.  Ponadto wskazuje na „gotowość” klienta do […]

DIETETYKA

Diety redukcyjne Diety kliniczne Przygotowanie dietetyczne sportowców Wstępna analiza składu ciała wraz z konsultacją (wywiad, interpretacja wyników badań laboratoryjnych, omówienie wyników analizatora składu ciała, wskazanie błędów żywieniowych, ogólne zalecenia), opracowanie diety, monitoring karty żywieniowej

DIAGNOSTYKA NIETOLERANCJI POKARMOWYCH

Test Food Detective obejmuje grupę 46 produktów spożywczych, wynik po 40 minutach. Nietolerancja pokarmowa jest niewłaściwą reakcją organizmu na określone składniki produktów spożywczych, co może manifestować się na wiele różnych sposobów. Symptomy występowania nietolerancji pokarmowej występują po kilku godzinach lub nawet kilku dniach po spożyciu nietolerowanych produktów i objawy mogą trwać tygodniami. Zupełnie inaczej, niż […]

Fundacja Ego Power

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją Ego Power Cele Fundacji Ego Power: Organizowanie treningowych obozów sportowych, Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym, Szeroko pojęta działalność edukacyjna, Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie autorskich programów profilaktycznych, Szerzenie idei wolontariatu, Promocja zdrowia psychicznego, Organizacja konferencji mających na celu uświadamianie wartości zdrowego trybu życia, Świadczenie usług na […]