DIETETYKA

Diety redukcyjne

Diety kliniczne

Przygotowanie dietetyczne sportowców

Wstępna analiza składu ciała wraz z konsultacją (wywiad, interpretacja wyników badań laboratoryjnych, omówienie wyników analizatora składu ciała, wskazanie błędów żywieniowych, ogólne zalecenia), opracowanie diety, monitoring karty żywieniowej