FMS™ (Functional Movement Screen)

FMS to system służący do identyfikacji asymetrii i ograniczeń w naszym układzie ruchu na podstawie oceny siedmiu fundamentalnych wzorców ruchowych. Zaburzenie tych podstawowych wzorców wpływa niekorzystnie na ekonomię ruchu,  podwyższa ryzyko odniesienia urazu lub przeciążenia, zmienia odczucia proprioceptywne.

FMS™ szybko identyfikuje asymetrie i nieprawidłowości, na których należy w pierwszej kolejności skupić działania korygujące.  Ponadto wskazuje na „gotowość” klienta do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych. Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych jest przeznaczona dla osób uprawiających sport rekreacyjnie jak i na najwyższym poziomie.