Nasz BLOG!

PROJEKTY NAUKOWE FUNDACJI EGO POWER

2
3

Fundacja Ego Power

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją Ego Power Cele Fundacji Ego Power: Organizowanie treningowych obozów sportowych, Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym, Szeroko pojęta działalność edukacyjna, Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie autorskich programów profilaktycznych, Szerzenie idei wolontariatu, Promocja zdrowia psychicznego, Organizacja konferencji mających na celu uświadamianie wartości zdrowego trybu życia, Świadczenie usług na […]