Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórkl mezenchymalne

Wpływ pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na komórkl mezenchymalne
Impact Capacitive – Resistive Electric Transfer 448 khz of Human Mesenchymal Stem Cells

Beata Mazurek
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. B. Czecha, Kraków

Streszczenie
Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. Mesenchymal Stem Cells – MSCs) przejawiają zdolność różnicowania się w więcej niż jeden typ
wyspecjalizowanych komórek w naszym organizmie. Są potencjalnym źródłem komórek progenitorowych dla osteoblastów, chondroblastów,
adipocytów, mięśni szkieletowych i kardiomiocytów. Mogą także różnicować się w komórki linii ekto- i endodermalnej np. komórki
neurogenalne, komórki gleju, hepatocyty i keratynocyty. Komórki mezenchymalne stanowią zaledwie 0,001-0,01% wszystkich komórek
szpiku kostnego, są kluczową populacją komórek biorących udział w rozrostowej fazie regeneracji uszkodzeń, są obecne prawie we wszystkich
tkankach organizmu. Największa ich ilość znajduje się w tkance tłuszczowej i krwi. Właściwości komórek MSCs dały podwaliny nowej
interdyscyplinarnej dziedzinie jaką jest inżynieria tkankowa. Znajduje ona szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej, dermatologii,
ortopedii, chirurgii plastycznej, fizjoestetyce imedycynie sportowej. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki wybranych właściwości
mezenchymalnych komórek macierzystych poddanych działaniu bodźca elektrycznego oczęstotliwości 448 kHz zzastosowaniem technologii
CRET (ang. Capacitive-Resistive Electric Transfer).
Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, elektroterapia Tryb CRET – pojemnościowo-rezystywny transfer elektryczny, terapia
komórkowa

CAŁOŚĆ DO PRZECZYTANIA W PDF TUTAJ 🙂